Menu Sluiten

Voetgangersvoorzieningen

De werkgroep voetgangersvoorzieningen houdt zich vooral bezig met school-, winkel- en honden uitlaatroutes.

Wij als projectgroep Verkeer, hopen met hulp van vaste contactpersonen bij de gemeente Overbetuwe, meerdere verbeterpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid te verwezenlijken.

Daarbij denken wij onder andere aan:

  • Verkeersveilige oversteekplaatsen.
  • Trottoirs aan de gehele noordzijde van de Broeksingel.
  • Looppad t.b.v. de honden uitlaatplaats aan de Patrijsstraat.
  • Extra zebrapaden ten behoeve van schoolkinderen en mindervaliden, bij onder andere de Meikers, Grote Breeken, Slangekruid en de Kerkstraat.
  • Renoveren van trottoirs die scheef liggen.
  • Laadpalen voor elektrische voertuigen.
  • Ook verlichting tussen Cora Baltussenallee en Verlengde Rijnstraat, staat op ons verlanglijstje.

Wij staan natuurlijk altijd open voor goede ideeën.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Cissie Renssen
  • Jos Verburgh
  • Karthik BalajiVenkatapathy