Menu Sluiten

Verbetering verkeerscirculatie in Driel

In zijn algemeenheid schort het in Driel aan een goed doordacht aanbod van voorzieningen voor de diverse verkeerssoorten. De aansluitingen naar het buitengebied voor de fietser en de wandelaar zijn niet erg handig en soms onveilig. Het is bijvoorbeeld ongewenst dat er zo veel auto- (en bus)verkeer is door de smalle dorpsstraat, vlak langs de door jeugd gebruikte sport-/speelvoorzieningen. 

Naast het oplossen van korte termijn knelpunten moet er dus structureel ook het nodige verbeteren. In de projectgroep Verkeer is de opvatting ontstaan dat de bouwplannen voor de Driel Zuid-Oost een uitgelezen kans zijn om de situatie met name rond de Dorpsstraat/Honingveldsestraat te verbeteren. Derhalve zijn er contactpersonen gezocht in de gemeente, zowel voor de korte termijnaspecten als ook voor meer structurele beleidskwesties.

Daar zijn een aantal ideeën en wensen op tafel gelegd, zoals bijvoorbeeld: vergroting 30 km gebied in het dorp, overleg over verbeteringen in de fiets-/wandelroutes in de kern als ook van/naar het buitengebied, contact mbt de planvorming voor Driel Zuid-Oost en een  fietstunnel onder Cora Baltussenallee richting Elst.

De Projectgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Joop Hendriks
  • Henk Tijssen
  • Sanja van Osch