Menu Sluiten

Verkeer

Intro

De projectgroep Verkeer is de enige werkgroep die ook in de voormalige dorpsraad al bestond. Zij houdt zich bezig met alles wat met verkeer te maken heeft. Er zijn daarom ook raakvlakken met toerisme en recreatie. De projectgroep bestaat uit tien personen.

Verkeer bestaat uit alle weggebruikers en dat zie je terug in de werkgroepen die gevormd zijn naar aanleiding van de dorps-enquête die in 2019 werd gehouden.

Onderwerpen

Zo zijn er onderwerpen op de agenda die gaan over voetgangersroutes en verkeersveiligheid, die vaak heel concreet zijn, maar ook onderwerpen die pas op de lange termijn iets gaan opleveren, denk aan een verkeerscirculatieplan of veilige fietsroutes naar Arnhem. Ook de openbaar vervoersvoorzieningen hebben onze aandacht.

Ook duurzaamheid heeft alles met verkeer te maken, zijn er wel genoeg laadpalen, staan deze niet in de weg, zijn (elektrische) deelauto’s iets voor Driel en zijn we wel voorbereid op steeds meer en snellere fietsen ?

Als het over openbare ruimte en verkeer gaat, heb je al gauw te maken met overheidsorganisaties. We hebben onder andere vaste contactpersonen bij de gemeente Overbetuwe voor korte termijnzaken, maar ook voor de langlopende trajecten.

Er zijn vier werkgroepen gevormd die elk hun eigen onderwerpen en speerpunten hebben.

De vier werkgroepen

Gebruik de pijlen om ze te zien.

Voetgangersvoorzieningen

De werkgroep voetgangersvoorzieningen houdt zich vooral bezig met school-, winkel- en honden uitlaatroutes.

Wij als projectgroep Verkeer, hopen met hulp van vaste contactpersonen bij de gemeente Overbetuwe, meerdere verbeterpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid te verwezenlijken.

Daarbij denken wij onder andere aan:

 • Verkeersveilige oversteekplaatsen.
 • Trottoirs aan de gehele noordzijde van de Broeksingel.
 • Looppad t.b.v. de honden uitlaatplaats aan de Patrijsstraat.
 • Extra zebrapaden ten behoeve van schoolkinderen en mindervaliden, bij onder andere de Meikers, Grote Breeken, Slangekruid en de Kerkstraat.
 • Renoveren van trottoirs die scheef liggen.
 • Laadpalen voor elektrische voertuigen.
 • Ook verlichting tussen Cora Baltussenallee en Verlengde Rijnstraat, staat op ons verlanglijstje.

Wij staan natuurlijk altijd open voor goede ideeën.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Cissie Renssen
 • Jos Verburgh
 • Karthik BalajiVenkatapathy

Verkeersveiligheid

In de werkgroep verkeersveiligheid houden we ons vooral bezig met de maximaal toegestane snelheid en straatverlichting in Driel.

Er wordt in Driel te hard gereden. Als groep willen we van het gehele dorp een 30km zone maken. Wij zijn van mening dat als het gehele dorp 30km per uur wordt, dat dit meer duidelijkheid zal bieden aan het verkeer en Driel veiliger zal maken. Ook hebben we als groep verschillende ideeën aan de gemeente voorgesteld waardoor het rijverkeer zich aan de maximale snelheid zal houden. Verder willen we graag dat er meer verlichting komt voor voetgangers tussen de Cora baltussenallee en de Verlengde Rijnstraat. Wat we ook een goed idee voor de verkeersveiligheid vinden, is dat er een fietstunnel gecreëerd wordt onder de Cora Baltussenallee. Alle ideeën liggen momenteel bij de gemeente, zij zijn aan het onderzoeken wat mogelijk of niet mogelijk is, en op welke termijn. 

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Miranda Loeffen
 • Peter de Jonge

Verbetering verkeerscirculatie in Driel

In zijn algemeenheid schort het in Driel aan een goed doordacht aanbod van voorzieningen voor de diverse verkeerssoorten. De aansluitingen naar het buitengebied voor de fietser en de wandelaar zijn niet erg handig en soms onveilig. Het is bijvoorbeeld ongewenst dat er zo veel auto- (en bus)verkeer is door de smalle dorpsstraat, vlak langs de door jeugd gebruikte sport-/speelvoorzieningen. 

Naast het oplossen van korte termijn knelpunten moet er dus structureel ook het nodige verbeteren. In de projectgroep Verkeer is de opvatting ontstaan dat de bouwplannen voor de Driel Zuid-Oost een uitgelezen kans zijn om de situatie met name rond de Dorpsstraat/Honingveldsestraat te verbeteren. Derhalve zijn er contactpersonen gezocht in de gemeente, zowel voor de korte termijnaspecten als ook voor meer structurele beleidskwesties.

Daar zijn een aantal ideeën en wensen op tafel gelegd, zoals bijvoorbeeld: vergroting 30 km gebied in het dorp, overleg over verbeteringen in de fiets-/wandelroutes in de kern als ook van/naar het buitengebied, contact mbt de planvorming voor Driel Zuid-Oost en een  fietstunnel onder Cora Baltussenallee richting Elst.

De Projectgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Joop Hendriks
 • Henk Tijssen
 • Sanja van Osch

Veilige Rijndijk

De werkgroep Veilige Rijndijk bestaat uit Peter de Jonge, Henk Tijssen en Sanja van Osch. We maken ons er sterk voor dat alle verkeersdeelnemers veilig gebruik kunnen maken van de Drielse Rijndijk tussen Driel en Arnhem.

 • Zo kan gedacht worden aan een betere weginrichting, die bijdraagt aan de veiligheid van alle verkeersdeelnemers.
 • Ook kan er ten aanzien van de toegestane maximum snelheid van 60 kilometer meer en beter worden gehandhaafd richting gemotoriseerd verkeer.
 • We denken na over een apart wandelpad voor voetgangers op of naast de dijk.
 • Voor fietsers dient er een veilige manier te komen om richting Arnhem-Driel vice versa te rijden, bijvoorbeeld door een apart fietspad op of evenwijdig aan de dijk.
 • Ook dient er betere verlichting te komen, in ieder geval richting de veerpont naar Doorwerth.
 • We gaan uitwerken of doorgaand gemotoriseerd verkeer kan worden verboden gebruik te maken van een deel van de dijk, dan wel op één of meerdere dagen per week.

We hebben reeds contact gehad met verkeersambtenaren van de gemeente Overbetuwe en met verantwoordelijk wethouder Wijnte Hol. Er zal ook contact worden gelegd met de provincie en Rijkswaterstaat.

De Projectgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Henk Tijssen
 • Peter de Jonge
 • Sanja van Osch

Maak kennis met de mensen

Contact: verkeer@samendriel.nl

Hieronder worden mensen voorgesteld die in de verschillende werkgroepen deelnemen.

Cissie Rensen

Ik zit sinds kort in een rolstoel en merk dat als ik onderweg ben in ons dorp, ik veel obstakels en gevaarlijke situaties tegenkom.
Daarom wil ik me in de projectgroep Verkeer inzetten om het beter en veiliger te maken voor mindervaliden.

Henk Tijssen

Mijn naam is Henk Tijssen en ik woon nu ruim zes jaar met mijn vrouw Liesbeth aan de Drielse Rijndijk in Driel. Dat bevalt tot nu toe heel goed; wij voelen ons thuis in het dorp. Van daaruit is betrokkenheid ontstaan met Driel als dorpsgemeenschap. Wij hebben drie, inmiddels volwassen kinderen, die hun eigen plek in de wereld gevonden hebben.
Ik ben zelf inmiddels gepensioneerd, na vele jaren met veel plezier in Utrecht gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van het spoorwegsysteem in Nederland. Ik zie om me heen een levendig dorp, met veel potentie maar waar ook nog het nodige ontwikkeld kan worden om het dorp aantrekkelijker, levendiger, beter toegankelijk en veiliger te maken.
Ik wil daar met alle plezier mijn steentje aan bijdragen.

Joop Hendriks

Mijn naam is Joop Hendriks. Ik woon in het centrum van Driel. Ik maak me sterk voor de aanleg van een voetgangers- en fietserstunnel onder de Cora Baltussen Allee vanuit Driel naar de Hollanderbroeksestraat richting Elst. Hiermee zou de historische verbinding tussen Driel en Elst ten behoeve van het recreatieverkeer, kunnen worden hersteld.

Karthik Venkatapathy

Ik ben Karthik Venkatapathy. Ik woon samen met mijn vrouw Viji en onze dochter Miraa in de Breekenhof. Oorspronkelijk kom ik uit India en woon al 4 jaren in Driel. In mijn dagelijks leven, werk ik als automotive software engineer, in een bedrijf dat autonome voertuigen maakt. Mijn enthousiasme voor deelname in de werkgroep ligt in het verbeteren van verkeersveiligheid en duurzaamheid in Driel. Ook vind ik het belangrijk dat ik iets kan bijdragen aan de samenleving.

Miranda Loeffen

Ik ben Miranda Loeffen, getrouwd met Martijn en moeder van twee middelbare school jongens. We wonen nu alweer 11 jaar met veel plezier in Driel en onze jongens zijn hier opgegroeid.
Maatschappelijk betrokken zijn, vind ik belangrijk. Samen met Daniëla en Peter zit ik in de werkgroep Verkeersveiligheid. We zijn enthousiast aan de gang gegaan en er zijn heel wat goede ideeën aangedragen. De eerste gesprekken met de gemeente hebben al plaats gevonden. We hebben goede hoop dat we samen met de gemeente tot mooie resultaten kunnen komen.

Peter de Jonge

Samen met ons gezin ben ik in 2011 van Wageningen naar Driel verhuisd. In die tijd heb ik al veel zien veranderen. Je ziet dat het dorp er veel beter uitziet en dat mensen er graag willen wonen. Samen met mijn partner zijn we ondernemer en wonen en werken in de Kerkstraat.
Mijn passie ligt bij verkeersvraagstukken en duurzaamheid, daarbij zou het heel mooi zijn om recreatie en toerisme voor ons dorp op een hoger niveau te kunnen brengen.
Om de klimaatdoelen te halen zijn er ook nog grote uitdagingen. Meer fietsmobiliteit is al niet meer weg te denken en dit zal nog veel meer worden. Snelle en vooral veilige routes horen daarbij. De straat mag weer van de mensen worden !

Sanja van Osch

Mijn naam is Sanja van Osch. Ik woon enkele jaren in het mooie dorp Driel en wil, mede vanuit mijn juridische achtergrond, graag bijdragen aan de verkeersveiligheid in en rondom Driel.