Menu Sluiten

Privacyverklaring

Platform Samen Driel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@samendriel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platform Samen Driel verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins waarmee gegevens worden opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen gepubliceerd of verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben gepubliceerd in een bericht over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen gepubliceerd of verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben gepubliceerd in een bericht over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Verzamelde gegevens

Platform Samen Driel verwerkt hooguit persoonsgegevens (naam, mailadres en/of telefoonnummer door uzelf verstrekt) voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U een account te verstrekken, indien u als betrokkene aan het platform content gaat toevoegen aan de website. Accountgegevens worden bewaard tot max 1 maand na melding van vertrek bij het platform.

Geautomatiseerde besluitvorming

Platform Samen Driel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platform Samen Driel) tussen zit. Platform Samen Driel gebruikt de mogelijkheden van WordPress.