Menu Sluiten

Samen op weg naar de toekomst met vernieuwde Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

Overbetuwe werkt aan een nieuwe versie van de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’. De basis van deze visie op de toekomst werd in 2019 vastgesteld en kwam tot stand in samenspraak met inwoners en andere stakeholders. Komende periode krijgen zij opnieuw kans om actief bij te dragen aan de vernieuwing van de omgevingsvisie. Meedenken kan nu al via overbetuwe.swipocratie.nl.

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “De wereld om ons heen verandert snel. Daarom is het belangrijk om na vier jaar een update te maken van onze omgevingsvisie. Zo moeten we heldere keuzes maken over uitdagingen als betaalbare woningen voor iedereen, welzijn voor jong en oud, passende banen en veranderingen in het klimaat. Niet alles past binnen onze gemeentegrenzen, dus wat heeft echt prioriteit?”

De toekomst bepalen we samen
De komende maanden gebruiken we om in kaart te brengen wat mensen die in Overbetuwe wonen, werken of winkelen, willen behouden, aanscherpen of wellicht loslaten in de nieuwe omgevingsvisie. “De toekomst maken we immers samen,” vervolgt Horsthuis-Tangelder. “We blijven samen bouwen aan een leefomgeving die past bij onze gemeenschappelijke waarden en ambities. De inbreng van inwoners, ondernemers en regelmatige bezoekers van de gemeente is daarbij weer heel belangrijk.”

Denk en doe mee
Om te polsen hoe gedacht wordt over de toekomst van Overbetuwe, kunnen mensen van 16 november tot en met 15 december een online enquête invullen via overbetuwe.swipocratie.nl. Daarin kan iedereen vanaf 16 jaar en ouder in 3 minuten tijd zijn/haar mening geven over thema’s die spelen in Overbetuwe. De gemeente nodigt speciale doelgroepen, zoals ondernemers en belanghebbenden in maatschappelijke voorzieningen, uit voor gesprekken. Zo kunnen zij laten weten wat ze belangrijk vinden. In januari 2024 koppelt de gemeente de uitkomsten van de peilingen terug.

Meer weten over de omgevingsvisie?
Op Hoe ziet u de toekomst van Overbetuwe? | Overbetuwe kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over het plan en hoe ze daarover kunnen meedenken. Het doel is om stapsgewijs toe te werken naar een nieuwe versie van de omgevingsvisie en deze in de herfst van 2024 vast te laten stellen door de gemeenteraad.