Menu Sluiten

Inloopbijeenkomst over mogelijkheden uitbreiding Fikkersdries: Donderdag 2 november 2023, 16.00 – 20.30 uur

Om nu en in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren aan huishoudens en bedrijven in de regio, start Vitens verschillende onderzoeken om te bepalen of en zo ja hoe we de huidige drinkwaterwinning bij Fikkersdries kunnen uitbreiden.

Onderzoek naar effecten
Vitens wil de winning niet zomaar uitbreiden. Eerst gaan we onderzoeken welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken we welke mogelijkheden er zijn om eventuele effecten te voorkomen. Onze inzet is om de winning duurzaam uit te breiden.

Doel inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst op 2 november is bedoeld om u vooraf te informeren: Wat gaan we onderzoeken? Op welke manier? Welk proces gaan we doorlopen? En: op welke momenten wordt u betrokken?

Tijdstippen inloop en centrale presentaties
Tussen 16.00 en 20.30 uur is vrije inloop. Medewerkers van Vitens en het onderzoeksbureau Witteveen+Bos staan voor u klaar; Op drie momenten vindt een centrale presentatie plaats waarvoor we u graag uitnodigen:
om 16.30 uur, 18.00 uur en 19.30 uur.

Uw gebiedskennis is belangrijk
Om een goed inzicht te krijgen van het betreffende gebied gaan we graag met u in gesprek. Daarom hopen we dat u erbij bent op 2 november. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ons ook bereiken via fikkersdries@vitens.nl.