Menu Sluiten

Stappen naar de toekomst! Goed nieuws Hart van Driel

Dit bericht is overgenomen van de facebookpagina van wethouder Dimitri Horsthuis – Tangelder.

Deze week werden er belangrijke stappen gezet voor twee van mijn portefeuilles, Duurzaamheid en Leefbaarheid in de Kernen. De eerste belangrijke stap was dat de gemeenteraad unaniem akkoord ging met het voorstel van het college om de volgende stap op circulair gebied te zetten binnen onze gemeente. We willen voortvarend aan de slag om een ‘circulair’ ambachtscentrum te realiseren voor Gemeente Overbetuwe. Ook onderzoeken we met welke gemeentes in onze regio we daarbij kunnen samenwerken. ‘Circulair’ komt van ‘cirkel’ en betekent dat je grondstoffen steeds opnieuw gebruikt, en er dus uiteindelijke geen afval meer is.

De ‘afvalstort’, zoals de milieu-straat in de volksmond wordt genoemd, kan zo een prachtig product- en grondstofcentrum worden. Door de milieu-straat te combineren met één of meerdere werkplaatsen en winkels, ontstaat zo’n circulair ambachtscentrum. Afgedankte producten en materialen worden eerst aan een keuring onderworpen en herbruikbare producten krijgen zo een tweede leven. Deze producten en materialen worden doorgegeven aan de werkplaatsen en winkels, die onderdeel uitmaken van het circulaire ambachtscentrum zoals een kringloopwinkel. Daarnaast kijken we naar de consequenties, kosten en randvoorwaarden voor het voorlopig openhouden van de milieu-straat in Andelst. Zo kunnen we een weloverwogen besluit nemen over de toekomst van die milieu-straat.

De andere belangrijke stap is dat de gemeenteraad akkoord ging met het voorstel Hart van Driel. Ruim 1,5 jaar geleden zijn we samen met het nieuwe Dorpsplatform Samen Driel begonnen aan een breed gedragen plan voor en van Driel. Het dorpsplatform is de stuwende kracht achter het realiseren van maatschappelijke verbeteringen in Driel, zodat Drielenaren geïnspireerd en geactiveerd raken om met hun eigen ideeën voor Driel aan de slag gaan.

Na ruim 30 interviews en een digitale dorpsenquête heeft het dorpsplatform bijna 150 wensen en suggesties van Drielse huishoudens mogen noteren. Ook kwamen begin dit jaar ruim 80 enthousiaste Drielenaren bijeen in De Oldenburg om de handen uit de mouwen te steken en werk te maken van alle ideeën die door de Drielse gemeenschap zijn aangereikt. Diverse werkgroepen gaan nu een aantal ingediende plannen uitwerken. Op de bijeenkomst bleek dat de verschillende werkgroepen heel goed hun eigen regie kunnen pakken en zaken konden realiseren op volledig eigen kracht. De gemeenteraad heeft het initiatief Hart van Driel omarmd en heeft het college de opdracht gegeven om tot een projectaanpak te komen. Een mooie vervolgstap voor Driel!

Kortom : twee belangrijke projecten waarmee we stappen zetten naar de toekomst!