Menu Sluiten

Hart van Driel

Intro

Driel van Boven

Wij zijn Hart van Driel (hierna HvD). Wij zien dat het tijd is om de dorpskern nieuw leven in te blazen. Omdat het toekomstbeeld ‘een spookdorp zonder middenstand’ een schrikbeeld is, maar zonder interventie niet ondenkbaar. Jaren is geknokt voor het voorkomen hiervan. Van informele lobby tot concrete plannen in de dorpsontwikkelagenda van 2012. Telkens zonder echt resultaat. Maar nu is het anders!

Waar gaan we voor?

Wij geloven erin dat het nu mogelijk is. Met de juiste mensen, aanpak, draagvlak én steun vanuit de gemeente, zetten we ons in voor een toekomstbestendig dorpshart. Een hart waar je graag komt, elkaar ontmoet en wilt verblijven.

Werkgroep

De werkgroep Hart van Driel geeft nu nader invulling aan het voorwerk van de eerdere initiatiefgroep. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om het hart van Driel aan te pakken. De werkgroep wil sociaal-maatschappelijke ambities die spelen binnen het dorp, er buiten of bij de gemeente combineren tot 1 integraal beleid. Bijvoorbeeld: Een ontmoetingsplek/huiskamer, een bibliotheekservicepunt, dagbesteding, een repareercafé en andere welkome initiatieven. Andere ambities gaan over zorg- en commerciële functies waarbij de gemeente geen partij is of hooguit een toetsende en/of faciliterende rol heeft. Bijvoorbeeld: Vergroten zorgaanbod, horeca, recreatie, werkateliers, kleinschalige winkelvoorziening, wonen in het centrum, maar ook de invulling van de openbare ruimte.

Stand van zaken februari 2022

Na een periode van vele gesprekken met ondernemers en bestuursleden, hebben wij als werkgroep Hart van Driel ervaren dat er heel veel betrokkenheid en bereidheid is om de herontwikkelingsopgave tot een succes te maken. Om naast de werkgroep, meer mensen de gelegenheid te geven om deelgenoot te worden van dit initiatief, hebben wij als werkgroep verschillende marktpartijen aangeschreven om deze betrokkenheid vorm te gaan geven en te gaan faciliteren. Na zorgvuldige afweging en in overleg met de gemeente hebben wij gekozen voor begeleiding door een extern bureau. Zij onderscheiden zich, door een groep initiatiefnemers centraal te stellen, maar ook door de brug te slaan van dromen naar concrete plannen. Voor informatie over dit bureau klik hier.

Stichting Samen Driel

Ondertussen is de werkgroep Hart van Driel onderdeel geworden van de Stichting Samen Driel. Dit zodat er daadwerkelijk subsidie aangevraagd kon worden voor externe begeleiding en we feitelijk de opdracht kunnen gunnen. Formeel moet de gemeente de subsidieaanvraag nog wel goedkeuren, maar dat lijkt slechts nog een formaliteit.

Concreet herinrichtingsvoorstel

Ondertussen is de werkgroep Hart van Driel onderdeel geworden van de Stichting Samen Driel. Dit zodat er daadwerkelijk subsidie aangevraagd kon worden voor externe begeleiding en we feitelijk de opdracht kunnen gunnen. Formeel moet de gemeente de subsidieaanvraag nog wel goedkeuren, maar dat lijkt slechts nog een formaliteit.

Online meedoen

Inwoners van Driel kunnen voor het herinrichtingsvoorstel online inbreng geven in maart en in mei. Binnenkort informeren we daarover op deze site en in de volgende nieuwsbrief die in februari verschijnt.

Nieuwsbrieven

De projectgroep brengt regelmatig een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het hart van Driel. Afhankelijk van de ontwikkelingen ongeveer twee tot vier keer per jaar. Stuur een mail naar hartvandriel@samendriel.nl als je op de maillijst van de nieuwsbrieven wilt komen. Hieronder de linkjes naar de verschenen nieuwsbrieven:

Vragen of ideeën

En heb je vragen, ontwikkelingen of geruchten? Of heb je een goed idee en/of interesse om mee te doen? Als vrijwilliger, stakeholder en/of ondernemer?

Contact: hartvandriel@samendriel.nl

Maak kennis met de mensen

Anke van der Meiden

Mijn naam is Anke, ben getrouwd en we hebben twee zoons. Inmiddels wonen we alweer negen jaar in Driel, een leuk, levendig dorp waar veel georganiseerd word.
In het dagelijks leven ben ik senior cursuscöordinator. Daarnaast wandel ik veel in mijn vrije tijd en speel volleybal.
Sinds januari 2021 ben ik aangesloten bij de projectgroep. Ik vind het erg leuk om van alles te organiseren en fungeer als een soort duizendpoot. Driel is een leuk dorp en ik wil graag meedenken in hoe we dit dorp weer levendiger kunnen maken voor zowel de inwoners als de bezoekers. Ik vind dat een leuke uitdaging. We hebben een diversiteit aan projectleden in onze groep en we gaan er voor iedereen iets moois van maken.

Corinne Bakker

Lid projectgroep Hart van Driel

Martin van Eijk

Lid projectgroep Hart van Driel

Matthijs Danes

Mijn naam is Matthijs Danes, ben getrouwd met Susanne en samen zijn wij de trotse ouders van Thijmen, Casper en Feline. Ruim acht jaar geleden zijn wij in de Breekenhof komen wonen en hebben het in Driel erg naar ons zin. We kletsen inmiddels dan ook lekker mee bij de bakker en in de supermarkt.

In mijn dagelijkse bestaan werk ik bij een grote netbeheerder in Arnhem. Samen met mijn team helpen we, door kunstmatige intelligentie, de organisatie te versnellen om zo de energietransitie van Nederland mogelijk te maken. Een uitdagende rol waarin we de grenzen moeten opzoeken van wat nog maakbaar is.

De reden dat ik me heb aangesloten bij het HvD, is omdat ik heel veel kansen zie in ons prachtige dorp. Zo zijn er veel diverse faciliteiten met een sterke regiofunctie, en zitten de kansen er mijn inziens in door de onderlinge cohesie te versterken. Een andere motivatie, is de complexiteit die een revitaliseringsopgave met zich mee brengt. Iedereen wil weer iets anders en de kunst is nu juist tot dat ontwerp te komen dat het beste is voor het dorp Driel. Ik zie het dan ook hier als mijn rol om de grenzen op te zoeken van wat haalbaar is.

Ronnie Koster

Ik ben Ronnie Koster, getrouwd met Tamara. We wonen in een dijkwoning aan de Rijnstraat in Driel. Samen zijn we trotse ouders van Tim (november 2009) en Bella (december 2013), en baasjes van onze zwarte labrador Buddy (juni 2008). Momenteel werk ik als projectmanager bij Rijkswaterstaat. Naast mijn gezin en werk vind ik veel dingen leuk om te doen. Als ik tijd heb ga ik fitnessen of heel soms tennissen. Daarnaast ben ik actief bij tennisvereniging de Stuw, Stichting Speelweek Driel en basisschool De Kameleon.

Sinds maart 2021 ben ik aangehaakt bij de werkgroep Hart van Driel als procesbegeleider. De werkgroep bestaat uit een gezellig team betrokken inwoners. Het fraai vorm gegeven pand in de Kerkstraat waar momenteel garage Schuiling auto’s heeft staan is gebouwd door mijn opa en oma waar zij vroeger een winkel en garage hadden.

Sylvia Rensen

Mijn naam is Sylvia Rensen en ik ben geboren in Driel. Ik heb altijd in een eigen bedrijf gewerkt (metaalbedrijf) in Giesbeek. Sinds mijn scheiding, 4 jaar geleden, woon ik weer in Driel. Ik doe vrijwilligerswerk in de kantine van voetbalvereniging RSKV Driel en dat doe ik met veel plezier.

Ik heb de opleiding gedaan van Coupeuse Lerares, een middenstandsopleiding gevolgd en nog veel meer.

Ik heb veel interesses, vandaar dat ik nu ook bij Hart van Driel zit. Toen ik weer in Driel kwam wonen, vond ik het Polenplein er maar leeg en donker uitzien. Vandaar dat ik nu bij deze groep zit om daar verandering in te brengen: meer levendigheid en kleur. Op dit moment ben ik werkeloos en heb dus tijd om met dit project bezig te zijn.

Wijnand Alink

Mijn naam is Wijnand Alink, ben getrouwd met Dorien en we hebben 3 volwassen kinderen. We wonen ongeveer 33 jaar in Driel, het dorp waar Dorien geboren is. Op een plek die destijds aan de dorpsrand aan de weilanden lag waarop nu De Breekenhof is verrezen. Een heerlijke plek waarvan we dagelijks genieten.

Tijdens mijn werkzame leven was ik o.a. personeel- en organisatieadviseur en communicatieadviseur bij de gemeente. In die rol was ik regelmatig betrokken bij projecten in de gemeente Overbetuwe, waaronder Driel. Sedert 2019 ben ik gepensioneerd.

De reden dat ik me heb aangesloten bij het HvD, is dat ik graag een bijdrage lever om de leefbaarheid van ons Dorp te behouden en te verbeteren. Dorien en ik zijn allebei actief in het Drielse verenigingsleven om precies diezelfde reden, maar ook omdat Driel gewoon een mooi en een gezellig dorp is. Ik ben trots op Driel en draag dat ook van harte uit.