Menu Sluiten

Driel Groen

Intro

Natuur en groen maken gelukkig. Het natuurlandschap van Driel biedt daarvoor veel mogelijkheden. De projectgroep ‘Groene tafel’ houdt zich bezig met diverse onderwerpen die met natuur en milieu te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld: het verfraaien van het groen in het dorp, verwijderen van zwerfvuil en onderzoeken van meer wandel- of recreatiemogelijkheden. Op basis van de wensen en ideeën uit het dorp, onderzoeken we in kleine werkgroepen de mogelijkheden. Als er raakvlakken zijn met andere projectgroepen, zoals bijvoorbeeld verkeer, kunnen we een gedeelte van een traject samen uitwerken.

Met vaste contactpersonen binnen de gemeente bouwen we een constructieve samenwerking op zodat verwachtingen en (on)mogelijkheden in een vroeg stadium duidelijk zijn. Wij willen onze doelen zoveel mogelijk met de bewoners en omwonenden van Driel realiseren. Samen werken aan een gezamenlijk doel vergroot de kans op succes, geeft energie en verrijkt je sociale omgeving. Je bent van harte welkom!

Missie

Samen met de bewoners en omwonenden van Driel vergroenen van de leefomgeving en het aantrekkelijk maken van het buitengebied

De initiatieven die nu lopen:

Zwerfvuil

Er zijn veel dorpsbewoners die regelmatig op pad gaan en zwerfvuil rapen. Daarnaast is er een zwerfvuilclub die uit enthousiaste vrijwilligers bestaat. Vijf keer per jaar ruimen we op een zaterdagochtend het zwerfvuil op. Zowel in het dorp als in een stuk van het buitengebied. We starten gezamenlijk met koffie, thee en koek en sluiten hier ook mee af. We hebben verschillende routes die je met 2 à 3 mensen loopt. Voor materialen wordt gezorgd. Ook voor één keer of incidenteel waarderen we je deelname!

Contact: zwerfvuil@samendriel.nl

Rotonde Boltweg

Sinds kort is de rotonde op de Cora Baltussenallee geadopteerd door twee bedrijven. De rotonde is sindsdien aangekleed met meer variatie in groen. Ook de rotonde op de kruising (Verlengde) Rijnstraat, Broeksingel, Boltweg staat op de nominatie geadopteerd te worden. Vanuit dorpsplatform Samen Driel maakt de projectgroep ‘Groene tafel’ zich sterk om deze entree voor ons dorp Driel aantrekkelijk te maken en een uitstraling te geven die bij het dorp past.

  • Warme entree via de rotonde
  • Vergroenen van de rotonde
  • Waardering uiten naar onze vrijheid
  • Zorgboerderij vindbaar maken
  • Bezoekers verrassen met kunst

Parkachtige omgeving bij de stuw

De uiterwaarden bij de stuw zijn een prachtig plekje in Driel. Wij willen dit gebied graag makkelijker toegankelijk maken zodat meer mensen van de natuur en het groen in de uiterwaarden kunnen genieten. Het gebied is tekenend voor Driel; de stuw, de historie, “de berg” aan de overkant, de steenfabriek, het kasteel. Vanaf dit gebied hoor je het water onder de stuw doorstromen, zie je de zon achter de berg wegzakken. Het is hier fijn toeven. Ons doel is dat er meer mensen van deze mooie plek kunnen genieten.

Het plan is om het gebied veilig te maken langs de randen, grenzend aan de Nederrijn en aan te kleden met bijvoorbeeld picknickbankjes en inzaaien met bloemen. Ook is het mogelijk om op deze plek informatie te verstrekken over Driel, de stuw en de historie.

Zakelijke informatie: Stichting Driel Groen

Driel Groen is een Stichting.

De tenaamstelling van de Stichting luidt: Stichting Driel Groen, RSIN nummer: 864092362.

De Stichting vraagt een ANBI status aan.

Postadres: Reuvekampstraat 11, 6665GM Driel, ook bereikbaar per e-mail: w.hermans@hetnet.nl.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: R.M. van der Heiden, wonende te Driel
  • Secretaris: W.C.M. Hermans, wonende te Driel
  • Penningmeester: W.C.M. Hermans, wonende te Driel
  • Algemeen bestuurslid: R. Verkuijl, wonende te Driel

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Een stichting heeft statuten, dit zijn de notarieel vastgelegde afspraken en regels die bindend zijn voor het functioneren van de Stichting, de statuten vind je hier. In de statuten is onder andere bepaald, dat er een verslag is van de activiteiten van de Stichting en dat er een financieel verslag is te vinden van elk boekjaar, deze stukken zijn openbaar.

Het activiteitenverslag van 2022 staat beschreven in het beleidsplan. Het beleidsplan vind je hier in word en hier als pdf.

Het jaarverslag 2022 vind je hier in word en hier als pdf

Het financieel jaaroverzicht 2022 vind je hier in word en hier als pdf

Mensen

Contact: groenetafel@samendriel.nl

Richard van der Heiden

Samen met mijn vrouw en twee dochters ben ik in februari 2018 vanuit de Schuytgraaf komen wonen in Driel. Het dorp was voor mij al vertrouwd terrein, maar nu ik hier woon is het mijn thuis. Door deel te nemen als vrijwilliger in de projectgroep ‘Groene tafel’ voel ik mij nog meer op mijn plek. Ik vind het erg leuk om met medebewoners op te trekken en steeds meer vorm te geven aan het doel wat wij voor ogen hebben. Ik hoop van harte dat de projecten van de Groene tafel mooie resultaten gaan opleveren voor alle bewoners van Driel. Hier zet ik mij graag voor in.

Ronald Verkuijl

Mijn naam is Ronald Verkuijl. Ik woon sinds 2012 in Driel samen met mijn vrouw en 2 zonen. Ik ben in contact gekomen met het platform “Samen Driel” door een vraaggesprek met Jan van Rooijen. Daarna ben ik het platform blijven volgen en tijdens de presentatie van de “tafels”, die zijn ontstaan naar aanleiding van de enquête onder de inwoners van Driel, heb ik besloten om mij aan te sluiten bij de Groene tafel.
Als inwoner van Driel wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het dorp en aangezien ik erg graag buiten ben, leek mij de Groene tafel de beste keuze voor mij.

Stefan Kaihatu

Mijn naam is Stefan Kaihatu, sinds 2018 coördineer ik de ophaalacties van de zwerfvuilbrigade “Driel Schoon”. Deze groep bestaat uit enthousiaste Drielenaars met affiniteit voor een beter milieu en de wil om hier daadwerkelijk een steentje aan bij te dragen.
De ‘plastic soep’ die in onze oceanen drijft, heeft inmiddels een grootte van drie keer het oppervlak van Frankrijk. Geschat wordt dat er ca 1800 miljard stukken afval in dobberen. Elk stukje plastic dat wij als groep kunnen opruimen, al is het maar op micro niveau, draagt hopelijk bij aan de indamming van de plastic soep.
Kortom, hoe triviaal ook, een betere wereld begint bij jezelf ! We zijn het onszelf en de generaties na ons verplicht.

Wiel Hermans

Als voormalig lid van de oude dorpsraad en medeschrijver van het dorpsontwikkelingsplan dat een zachte dood leek te sterven, ging ik met de nodige scepsis naar de bijeenkomst van SamenDriel. Het aantal mensen dat aanwezig was, het enthousiasme dat door een aantal mensen werd uitgestraald, maakte dat ik me geroepen voelde om toch weer in te stappen in een nieuw avontuur. Het zou toch prachtig zijn als iets van de oude ideeën alsnog tot leven kon worden gebracht! Ik heb me daarom aangemeld voor de werkgroep Groene Rotonde Driel. Doe jij al mee? Niet? Doen! Driel verdient het.