Menu Sluiten

Voortgang rotonde Boltweg

De werkgroep die zich bezighoudt met de aankleding van de rotonde aan de Boltweg heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Door de beperkingen die corona met zich meebrengt is het tot nu toe niet mogelijk gebleken om de plannen via een bijeenkomst aan een breder publiek te presenteren en de reacties te peilen. Met bijgaande situatieschets hopen we u een beeld te geven van de stand van zaken op dit moment. Daarbij zal opvallen dat er nog geen concrete invulling is voor de rotonde zelf. Reden is dat er nog druk wordt gewerkt aan de ideeën voor de invulling in de vorm van een kunstwerk/monument. De werkgroep heeft daarom besloten om zich op dit moment te richten op zaken waarvoor al wel concreet iets kan worden gerealiseerd. Hierover zijn wij in overleg met de gemeente Overbetuwe.

De verfraaiing van de rotonde zal zich voornamelijk richten op de groenstroken rondom de cirkel van de rotonde en het wandelpad tussen de wadi en de erfafscheiding van Vos. Het doel is om vergroening in het voorjaar van 2021 aan te brengen. De acties die nodig zijn om dit te realiseren zijn inmiddels bepaald. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een beplantingsplan. Daarbij is het idee om uit te gaan van de beplanting zoals die ook elders in Driel (Hoek Molenstraat-Kerkstraat) is aangebracht. Het idee voor het planten van een bomenlaan is gebaseerd op het voormalige “laantje”, zoals veel oud-Drielenaren zich zullen herinneren. Er wordt momenteel ook onderzocht of het mogelijk is om het laantje door te trekken langs de Boltweg, zodat mensen veilig kunnen doorlopen tot de Vredesteinsestraat.

Om een en ander mogelijk te maken is de gemeente Overbetuwe om ondersteuning gevraagd en heeft al het nodige overleg plaatsgevonden dat tot op heden als zeer positief is ervaren.

Om alle plannen uit te kunnen voeren zijn financiële middelen natuurlijk noodzakelijk. We gaan daarvoor een verzoek doen bij Overbetuwe Doet. Wij hopen op uw bijdragen ter ondersteuning van dit project.