Menu Sluiten

Deze nieuwe activiteiten volgen op het webinar van Samen Driel Duurzaam!

Op 10 januari jl. organiseerde de werkgroep Samen Driel Duurzaam samen met de gemeente Overbetuwe een webinar over duurzame initiatieven in Driel. Met 25 deelnemers zijn wij als werkgroep enthousiast over de opkomst! En natuurlijk ging niet alles vlekkeloos, maar wij kijken al met al terug op een geslaagde en interessante avond. 

Komt er een vervolg? Het antwoord is ja. Onveranderd is namelijk dat de werkgroep met zes duurzame ideeën aan de slag wil. Niet alleen praten, maar ook doen! Daarom hebben we hieronder aan elk van deze ideeën een vervolgactie gekoppeld. Zie het als een menukaart: bepaalt u zelf aan welke vervolgacties u wilt deelnemen.

De leden van Samen Driel Duurzaam hopen u bij al onze activiteiten te zien!

Activiteit 1: Duurzame Warmte: online thema-avond op donderdag 27 januari a.s. om 20:00

Het webinar bleek te kort om alle informatie over Collectieve inkoop warmtepompen,  Een lokaal duurzaam warmtebedrijf opzetten en  Meer informatie over subsidies en financiering met u te delen. Daarom organiseren we een aparte thema-avond over Duurzame Warmte op donderdag 27 januari a.s. om 20:00. We gaan dieper op de onderwerpen in. Ook gaan we, ondersteund door gemeente, een werkgroep oprichten die aan de slag gaat met een collectief warmtebedrijf in Driel en het samen inkopen van warmtepompen. Ook als u alleen meer informatie wilt, bent u van harte welkom. Wilt u zich aanmelden voor deze thema-avond? Dat kan door een e-mail te sturen naar drielduurzaam@samendriel.nl of door te reageren op deze e-mail. U ontvangt dan van ons op 27 januari op uw e-mailadres een linkje naar de bijeenkomst. De gemeente is er ook weer bij.

Activiteit 2: Duurzame Mobiliteit: vul de enquête in voor elektrische deelauto’s in Driel

Het enthousiasme voor Elektrische deelauto’s in Driel viel ons tijdens het webinar eerlijk gezegd wat tegen. Toch zien wij als Samen Driel Duurzaam nog steeds kansen! Om een elektrische deelauto (EV) naar Driel te halen, willen we graag in beeld brengen of en hoe u een deel-EV zou gebruiken. U zou ons erg helpen door deze enquête in te vullen: https://tinyurl.com/2p8dv7rz. Het verplicht u tot niets. Met het invullen vergroot u de kans op een deelauto in Driel. Het geeft ons inzicht en informatie om mee te nemen richting de gemeente.

Activiteit 3: Bezoek de aanleg van een groendak in Driel op zondag 6 februari a.s. vanaf 10:00 tot 14:00

Tijdens het webinair Collectieve inkoop groene daken is vooral ingegaan op het waarom van groene daken. Daarom nu, als logisch vervolg, het hoe van groene daken: op zondag 6 februari a.s. van 10:00-14:00, aan de Fazantstraat 2 te Driel, laat Samen Driel Duurzaam (SDD) zelf zien dat een groendak aanleggen helemaal niet moeilijk is! Het aan te leggen dak hoort bij basisschool De Vallei, krijgt een mooi sedum-kruiden dak, en is o.a. mogelijk gemaakt door cheques van overbetuweDoet. U bent van harte welkom om te komen kijken, vragen te stellen en zelf groendak-leggen te oefenen, mits we samen de coronaregels in acht nemen. Kom ook liever vroeger dan later, dan weet je zeker dat je alles meekrijgt!

Activiteit 4: Lees meer over Stroom uit de Rijn via onze website

Tijdens het webinar heeft Wim Schoonderbeek van het Heveadorp Initiatief een toelichting gegeven bij het meest recente onderzoeksrapport over Stroom uit de Rijn. Dit rapport “Eindrapportage haalbaarheidsstudie WKC Driel” is vanaf eind deze week beschikbaar via onze werkgroeppagina. Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen of ideeën hebben, stelt u die dan gerust via drielduurzaam@samendriel.nl.