Menu Sluiten

Meer weten over “Wijk van de toekomst” in Driel? Vogelbuurt en Kern van Driel?

De gemeente Overbetuwe heeft in samenwerking met Woningstichting Heteren, Samen Driel Duurzaam en Stichting Brienenshof Duurzaam subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland voor het programma ‘Wijk van de Toekomst’. Met dit programma starten de partijen samen met u een eerste verkenning naar verduurzaming, zoals isoleren en aardgasvrij verwarmen van woningen. De subsidie is aangevraagd voor de Vogelbuurt & kern Driel en Brienenshof & omgeving Oude Bemmelseweg in Elst. De komende jaren wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn en welke concrete vervolgstappen we willen zetten.

Alhoewel inwoners, Woningstichting Heteren en gemeente allemaal doelen hebben, ligt in dit proces nog niets vast en is de uitkomst nog blanco. “Dat is nodig om een goede, eerlijke en vooral gezamenlijke verkenning te kunnen doen. Vooral de stem van inwoners is hierin erg belangrijk”, vindt wethouder Rik van den Dam.

Begeleiding onderzoek
De subsidie wordt de komende twee jaar vooral voor een begeleider van het proces gebruikt. Die krijgt onder andere de taak om alle partijen die betrokken of van belang zijn bij elkaar te brengen. De weg naar een duurzame toekomst vraagt vele grote maar vooral kleine stappen. Het eindresultaat moet een gezamenlijk plan zijn dat laat zien wat nodig is om de wijk in Driel (Vogelbuurt & kern) en Elst (Brienenshof & omgeving Oude Bemmelseweg) te verduurzamen.

Leren en kennisdelen
De twee wijkplatformen Samen Driel Duurzaam en Stichting Brienenshof Duurzaam bruisen van de energie. Die energie is gebruikt om Woningstichting Heteren en de gemeente Overbetuwe te betrekken. Zo worden er samen met u uiteindelijk stappen vooruit gezet naar een nieuwe toekomst. Binnen het Provinciale programma Wijk van de Toekomst is er ook veel aandacht voor kennisuitwisseling tussen wijken. Juist door van elkaar te leren en kennis en ervaring te delen, binnen de wijk en met andere wijken, willen we tot een goed gezamenlijk eindresultaat komen. Want alleen met elkaar kunnen de vervolgstappen worden bepaald.

Meer dan alleen groene energie
De ‘Wijk van de Toekomst’ draait om meer dan alleen een plan gericht op een ander manier van verwarmen en het gebruik van groen opgewekte stroom. Het gaat bijvoorbeeld ook om duurzaam vervoer (elektrisch rijden, meer gebruik van openbaar vervoer, etc.), het netwerk van kabels, leidingen etc. dat onder de grond ligt, het groen inrichten van onze leefruimte en de sociale samenhang.

Heldere basis
Om ervoor te zorgen dat iedereen met eenzelfde basis van start gaat zijn een er een aantal richtlijnen opgesteld.

 • We werken op basis van gelijkwaardigheid;
 • We werken op basis van vertrouwen;
 • De uitgangspunten rondom verduurzaming zijn:
  • energie besparen,
  • meer groene energie verbruiken
  • het besparen van kosten
 • Aardgasvrij? We bepalen zelf de spelregels en kiezen op een moment dat het de inwoners goed uitkomt;
 • Iedereen moet mee kunnen doen;
 • Het gaat om de eigen omgeving, dus zelf oriënteren op de eigen toekomst.

Interesse of meer informatie
Wilt u meer weten over de ‘Wijk van de Toekomst’? Neem dan contact met ons op.
Woont u in Driel? Stuur dan een e-mail naar info@samendrielduurzaam.nl of kijk op Driel Duurzaam – Samen Driel

Woont u in Elst?  Stuur dan een e-mail naar info@brienenshofduurzaam.nl of kijk op www.brienenshofduurzaam.nl. Woont u op een andere plek in Overbetuwe? Neem dan contact op via duurzaamheid@overbetuwe.nl of kijk op www.overbetuwe.nl/duurzaam