Menu Sluiten

Coördinatie

Table Of Contents

Intro

Met een groep Drielenaren werken we in projectgroepen aan verschillende verbeteringen in Driel. Onderstaand team zorgt voor de coördinatie.

Richten ons op:

  • het creëren van voorwaarden voor alle projectgroepen van Samen Driel; zodat we ideeën kunnen onderzoeken en uitvoeren;
  • het verbinden van (project)groepen bij een overlappend thema of traject;
  • het ondersteunen of stroomlijnen van communicatie met diverse samenwerkingspartners, zowel in als buiten het dorp. Bijvoorbeeld: medewerkers van de gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat;
  • het gebruik maken van de breed aanwezige kennis, vaardigheden en netwerken in de projectgroepen;
  • het onderzoeken en starten van een nieuw idee/project.

Werkwijze

Iedereen kan zich met een idee of wens aanmelden bij het platform. Dit kan zowel individueel als met een groep mensen. Vanuit de informatie en wensen die we al hebben, maken we een eerste inschatting van het draagvlak in het dorp. We kunnen ook kijken hoe we dit verder kunnen achterhalen. Daarna start de onderzoeksfase. Wat is het idee? Wie willen er mee aan de slag? Wat en wie is er nodig voor een eerste oriëntatie;  bijvoorbeeld vanuit het platform en de gemeente? Je gaat zelf, of met je groep, gesprekken voeren en informatie verzamelen. Mensen uit het platform kunnen je daarbij ondersteunen met hun kennis of netwerk. Deze onderzoeksfase helpt om van te voren een inschatting te maken over een eventuele kans van slagen. Het is mooi dat we dromen en aan de slag gaan! Maar we willen ook resultaat behalen en gemotiveerd blijven! Deze manier van werken helpt daarbij.

Heb je vragen of wil je zelf met een concreet idee aan de slag? Mail ons en laat het weten!

Contact: info@samendriel.nl

Maak kennis met de mensen

Bij de informatie over de projectgroepen stellen we ons verder voor.