Menu Sluiten

Coördinatie

Intro

Met een groep Drielenaren werken we in projectgroepen aan verschillende verbeteringen in Driel. Onderstaand team zorgt voor de coördinatie.

Richten ons op:

  • het creëren van voorwaarden voor alle projectgroepen van Samen Driel; zodat we ideeën kunnen onderzoeken en uitvoeren;
  • het verbinden van (project)groepen bij een overlappend thema of traject;
  • het ondersteunen of stroomlijnen van communicatie met diverse samenwerkingspartners, zowel in als buiten het dorp. Bijvoorbeeld: medewerkers van de gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat;
  • het gebruik maken van de breed aanwezige kennis, vaardigheden en netwerken in de projectgroepen;
  • het onderzoeken en starten van een nieuw idee/project.

Werkwijze

Iedereen kan zich met een idee of wens aanmelden bij het platform. Dit kan zowel individueel als met een groep mensen. Vanuit de informatie en wensen die we al hebben, maken we een eerste inschatting van het draagvlak in het dorp. We kunnen ook kijken hoe we dit verder kunnen achterhalen. Daarna start de onderzoeksfase. Wat is het idee? Wie willen er mee aan de slag? Wat en wie is er nodig voor een eerste oriëntatie;  bijvoorbeeld vanuit het platform en de gemeente? Je gaat zelf, of met je groep, gesprekken voeren en informatie verzamelen. Mensen uit het platform kunnen je daarbij ondersteunen met hun kennis of netwerk. Deze onderzoeksfase helpt om van te voren een inschatting te maken over een eventuele kans van slagen. Het is mooi dat we dromen en aan de slag gaan! Maar we willen ook resultaat behalen en gemotiveerd blijven! Deze manier van werken helpt daarbij.

Heb je vragen of wil je zelf met een concreet idee aan de slag? Mail ons en laat het weten!

Contact: info@samendriel.nl

Maak kennis met de mensen

Bij de informatie over de projectgroepen stellen we ons verder voor.

Zakelijke informatie

Platform Samen Driel is een Stichting,

De tenaamstelling van de Stichting luidt: Stichting Samen Driel, RSIN nummer: 8123.73.996

De Stichting heeft, net als de andere dorpsraden en -platformen in de gemeente Overbetuwe, de ANBI status.

Vestigingsadres: Kerkstraat 39, 6665CE Driel, ook bereikbaar per e-mail: info@samendriel.nl

Voor de samenstelling van het officiële bestuur kun je de inschrijving in de Kamer van Koophandel bekijken, die vindt je hier.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Het beleid van de Stichting is grotendeels in 2019 bepaald en wel door de Dorpsenquête, het plan van aanpak en het resultaat daarvan vind je hier in de Dorpsontwikkelagenda.

Een stichting heeft statuten, dit zijn de notarieel vastgelegde afspraken en regels die bindend zijn voor het functioneren van de Stichting, de statuten vind je hier .

In de statuten is onder andere bepaald, dat er een verslag is van de activiteiten van de Stichting en dat er een financieel verslag is te vinden van elk boekjaar, deze stukken zijn openbaar.

Het activiteitenverslag van 2019 en 2020 vind je hier.

Het financieel verslag vind je hier.