Menu Sluiten

Dwars door Driel stopt

Beste dorpsgenoten,

Na vijf uitgaven van Dwars door Driel, hebben wij als redactie helaas moeten besluiten om te stoppen. We hebben met veel plezier aan de dorpskrant gewerkt. Het was een feestje om met al die bijzondere en betrokken Drielenaren in gesprek te gaan en hun positieve energie en bevlogenheid door te geven via onze verhalen.

Toch bleek de benodigde tijdsinvestering regelmatig te groot om het goed te kunnen combineren met werk en gezin. Daarnaast is de financiering vanuit de gemeente gaandeweg gewijzigd. Bij de start lag er een geldbedrag klaar. Dat werd later vervangen door de Overbetuwe Doet-actie met de bekende waarde-cheques. De eerstvolgende uitgaven konden we daarvan nog betalen, daarna gingen we ten onder aan ons eigen succes: doordat we Overbetuwe Doet actief promootten onder alle Drielenaren liepen onze eigen inkomsten fors terug, wat ook mooi is, want hierdoor zijn andere prachtige Drielse initiatieven gesteund met de waarde-cheques. Daar zijn we blij om!

De crowdfunding-actie, die we tijdens het Kersenfeest hebben gehouden, heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. De kosten om de krant te drukken zijn aanzienlijk gestegen het afgelopen jaar. Het donatiebedrag van enkele tientjes komt nu ten goede aan Platform Samen Driel.

Vanzelfsprekend hebben we het plaatsen van advertenties en werven van sponsoren uitgebreid overwogen. Dit bleek te tijdrovend en zou ten koste gaan van de schaarse tijd die we hebben om een mooie krant te maken. Daarnaast wilden we graag inhoudelijk onafhankelijk blijven en geen sponsorgeld weghalen bij andere mooie initiatieven en verenigingen binnen ons dorp.

Tot slot willen we alle 22 bezorgers bedanken die, soms één editie, en soms álle edities dwars door Driel gingen om te helpen bij de verspreiding. Zonder hen had het blad niet bij alle 1.700 huishoudens kunnen liggen.

We danken iedereen voor de leuke reacties die we na het verschijnen van elke krant mochten ontvangen en hopen dat er in de toekomst wellicht dorpsgenoten zijn die het stokje overnemen.

  • Dianne Kruisdijk
  • Hester van Rooijen
  • Lenneke Duindam
  • Lieneke van den Berg
  • Remco Janssen
  • Sylvia Deneer